Tässä on esimerkkejä meidän tekemistämme kotisivuista sekä analyysin tulokset

Autolasien tummennuksia tarjoavan yrityksen verkkosivut

Autolasien tummennuksia tarjoavan yrityksen verkkosivut Autolasien tummennuksia tarjoavan yrityksen verkkosivut
  • Sitouduimme ylläpitämään asiakkaan verkkosivustoja ja tähän mennessä yhteistyö on jatkunut yli 4 vuotta, näiden vuosien aikana sivustoa on kehitetty jatkuvasti
  • Tehty 6 eri kotisivun variaatiota

Tästä lähdimme liikkeelle:
- yritys sai muutamia asiakkaita viikossa kevät- kesäkauden aikana
Tavoite:
- löytää lisää uusia asiakkaita mahdollisimman nopeasti. Asiakkaiden tasainen virta myös kesäsesongin ulkopuolella.

Tutustu tämän yrityksen kotisivuihin

Sivuston latautumisnopeus

Sivuston latautumisnopeus:

Saavutimme erittäin hyviä tuloksia, sivusto latautuu nopeasti niin tietokoneella kuin puhelimella, koska sijoitimme kotisivut Suomessa sijaitsevaan webhotelliin. Kotisivujen nopean latautumisen pystyimme varmistamaan koodin ja kuvien optimoinnin, sekä CASHING- työkalun avulla.

Kotisivun sijoittuminen Google-haussa

Kotisivun sijoittuminen Google-haussa
SEO-optimointi

Jatkoimme sivujen SEO-optimointia yli 3 vuotta, jotta yritys saisi parempia tuloksia kilpailijoihin verrattuna. Kilpailevien yritysten kotisivut olivat pystyssä jo pidemmän aikaa ja olivat tutumpia asiakkaille, siksi tulosten saaminen nopeasti tuntui vaikealta tehtävältä. Tilanteeseen vaikutti myös se, että yritys sijaitsee Helsingissä missä kilpailu on kovinta.

Tämä tilasto kertoo kuinka paljon asiakas viettää aikaa kotisivulla perustuen 10 000 asiakkaan kävijämäärään.

Tämä tilasto kertoo kuinka paljon asiakas viettää aikaa kotisivulla
Kävijän kotisivuilla viettämä aika:

Sivusto menestyy, jos kävijät viettävät sivustolla riittävästi aikaa. Mitä enemmän tietoa kotisivuilta löytyy ja mitä paremmin se on jäsennelty sitä enemmän aikaa kävijä viettää kotisivuilla. Google arvottaa kotisivuja tämän perusteella, se on yksi tärkeimmistä kriteereistä joiden mukaan Google arvottaa sivuja.

Yhteydenottojen määrä eri kanavia pitkin

Yhteydenottojen määrä eri kanavia pitkin

Vaikka yritys antaa lähinnä sesonkipalveluja kevät- kesäkaudelta, onnistuimme siinä, että yrityksen asiakasvirta on tasainen läpi koko vuoden.

Yrityksen asiakasvirta pysyi tasaisena myös Corona-aikana ja uusista maailman tapahtumista huolimatta.

Tuloksista tarkemmin
- monta hakutapahtumaa, joiden perusteella kotisivut sijaitsevat Google-haun kärjessä
- useita ilmaisia asiakkaita google-hausta
- suuri tilausten määrä
- mainonnan tehokkuus, asiakasvirrat kasvavat aina mainoksen julkistamisen jälkeen

Haluan tällaisen tuloksen

Ilmastointipalveluja tarjoavan yrityksen verkkosivut

Ilmastointipalveluja tarjoavan yrityksen verkkosivut Ilmastointipalveluja tarjoavan yrityksen verkkosivut
  • Ylläpidimme tämän yrityksen kotisivuja tiivisti kahden vuoden ajan
  • Kahdessa vuodessa tehty kolme erillistä versiota kotisivuista

YRITYKSEN LÄHTÖTILANNE:

Tämä on yritykselle uusi toiminta-ala, Helsingissä yrityksellä on paljon kilpailijoita. Tavoitteena, että asiakkaat löytäisivät yrityksen tarjoamat palvelut mahdollisimman nopeasti kotisivujen ja mainosten julkistamisen jälkeen.

Tutustu tämän yrityksen kotisivuihin

Sivuston latautumisnopeus

Sivuston latautumisnopeus:

Saavutimme erittäin hyviä tuloksia, sivusto latautuu nopeasti niin tietokoneella kuin puhelimella, koska sijoitimme kotisivut Suomessa sijaitsevaan webhotelliin. Kotisivujen nopean latautumisen pystyimme varmistamaan koodin ja kuvien optimoinnin, sekä CASHING- työkalun avulla.

Kotisivun sijoittuminen Google-haussa

Kotisivun sijoittuminen Google-haussa
SEO-optimointi:

Yrityksen kotisivut ja domain olivat ihan uusia ja tietysti Helsingissä kilpailu on valtava. SEO-optimointia tehtiin jatkuvasti yli 1,5 vuoden aikana, jotta kotisivut saisivat hyvän sijan Google-haussa ja asiakkaat löytyisivät ilman lisäinvestointeja.

Tämä tilasto kertoo kuinka paljon asiakas viettää aikaa kotisivulla perustuen 17 000 asiakkaan kävijämäärään.

Tämä tilasto kertoo kuinka paljon asiakas viettää aikaa kotisivulla
Kävijän kotisivuilla viettämä aika:

Sivusto menestyy, jos kävijät viettävät sivustolla riittävästi aikaa. Mitä enemmän tietoa kotisivuilta löytyy ja mitä paremmin se on jäsennelty sitä enemmän aikaa kävijä viettää kotisivuilla. Google arvottaa kotisivuja tämän perusteella, se on yksi tärkeimmistä kriteereistä joiden mukaan Google arvottaa sivuja.

Yhteydenottojen määrä eri kanavia pitkin

Yhteydenottojen määrä eri kanavia pitkin

Vaikka palvelu on kysytty vain sesonkiaikana, saimme joka vuosi yhä enemmän asiakkaita.

Kotisivujen julkistamisen jälkeen pidimme tavoitteena sitä, että mainokset toisivat yhä enenevissä määrin asiakkaita ja että pääsisimme vähitellen hyviin asemiin Google-haussa.

Tässä yksityiskohtaisemmat tulokset:

- Web-sivu löytyy sijalta 1-10 joillakin hakusanoilla Google-haussa
- Paljon yhteydenottoja perustuen Google-hakuun. Tämä ei maksanut asiakkaalle mitään.
- Paljon yhteydenottoja Google-mainoksista, yritykselle kyseisen palvelun tuottama voitto on kahdessa vuodessa kasvanut 285%

Haluan tällaisen tuloksen

Tatuointistudion verkkosivu

Tatuointistudion verkkosivu Tatuointistudion verkkosivu
  • Kotisivujen kehittäminen ja ylläpito. Yhteistyö jatkunut jo 1,5 vuotta.
  • 1,5 vuoden aikana luotu kolme versiota tästä kotisivusta

Tämän yrityksen kotisivut tehtiin kolmella eri kielellä. Tavoitteena oli että jokainen kieliversio toisi uusia asiakkaita.

Tutustu tämän yrityksen kotisivuihin

Sivuston latautumisnopeus

Sivuston latautumisnopeus:

Saavutimme erittäin hyviä tuloksia, sivusto latautuu nopeasti niin tietokoneella kuin puhelimella, koska sijoitimme kotisivut Suomessa sijaitsevaan webhotelliin. Kotisivujen nopean latautumisen pystyimme varmistamaan koodin ja kuvien optimoinnin, sekä CASHING- työkalun avulla.

Kotisivun sijoittuminen Google-haussa

Kotisivun sijoittuminen Google-haussa
SEO-optimointi:

Kehitimme kotisivuja kolmella kielellä suomeksi, englanniksi ja venäjäksi. Suuri määrä kilpailijoita Helsingissä, sekä tuore domain-osoite ja kotisivu olivat haastellisia yrityksen lähtötilannetta ajatellan. Pyrimme siihen, että yrityksen kotisivut löytyisivät Google-haun kärjessä kaikilla kolmella kielellä. Tällä hetkellä SEO-optimoinnin ansiosta saamme  paljon asiakkaita ilman lisäinvestointeja.

Tämä tilasto kertoo kuinka paljon asiakas viettää aikaa kotisivulla perustuen 5300 asiakkaan kävijämäärään.

Tämä tilasto kertoo kuinka paljon asiakas viettää aikaa kotisivulla
Kävijän kotisivuilla viettämä aika:

Sivusto menestyy, jos kävijät viettävät sivustolla riittävästi aikaa. Mitä enemmän tietoa kotisivuilta löytyy ja mitä paremmin se on jäsennelty sitä enemmän aikaa kävijä viettää kotisivuilla. Google arvottaa kotisivuja tämän perusteella, se on yksi tärkeimmistä kriteereistä joiden mukaan Google arvottaa sivuja.

Yhteydenottojen määrä eri kanavia pitkin

Yhteydenottojen määrä eri kanavia pitkin

Yrityksen kohdeyleisö on monikansallinen ja työstimme samanaikaisesti venäjän- suomen- ja englanninkielisiä kotisivuja.

Pyrkimyksenamme oli saada sivusto mahdollisimman nopeasti Google-haun kärkeen sekä saada asiakkaita ilman lisäinvestointeja

Tässä yksityiskohtaisemmat tulokset:

- Yritys löytyy Google-hausta sijoilta 1-10 erikielisten avainsanojen perusteella.
- Paljon yhteydenottoja perustuen Google-hakuun. Tämä ei maksanut asiakkaalle mitään.
-  Paljon yhteydenottoja Google-mainoksista

Haluan tällaisen tuloksen

Nämä tiedot kertovat meille kuinka hyvin kotisivu menestyy:

Sivuston latautumisnopeus

Sivun latautumisen nopeus vaikuttaa suoraan siihen, miten Google arvottaa sivun. Tällä on erityisesti merkitystä mobiiliversion kannalta.

Tällä hetkellä Suomessa noin 60%-80% verkkosivujen kävijämääristä käyttää mobiililaitteita.

Kuinka paljon asiakas viettää aikaa kotisivulla

Sivusto menestyy, jos kävijät viettävät sivustolla riittävästi aikaa. Mitä enemmän tietoa kotisivuilta löytyy ja mitä paremmin se on jäsennelty sitä enemmän aikaa kävijä viettää kotisivuilla.

Google arvottaa kotisivuja tämän perusteella, se on yksi tärkeimmistä kriteereistä joiden mukaan Google arvottaa sivuja.

Yrityksen kotisivujen tärkein päämäärä on

Yrityksen kotisivujen tärkein tehtävä on tuotteiden tai palveluiden myynti. Alempana yrityksen kotisivujen menestyksen mittarit:

- Kuinka kauan asiakas viipyy verkkosivustolla
- Yhteydenottojen määrä
- Yrityksen kotisivujen sijainti Google-haussa

Paljon yhteydenottoja Google-mainoksista

Toimiiko kotisivu juuri niin kuin pitää, eli tavoittaako oikeat ihmiset? Vastauksen voi saada maksettujen mainosten tehokkuuteen perustuen.

Jos mainokset toimivat, tämä kertoo siitä että mainokset on räätälöity ja kohdistettu oikein. Kuitenkin jos kotisivu on itsessään heikosti myyvä niin mainonta ei tule myöskään toimimaan.

Kotisivun sijoittuminen Google-haussa

Analysoimme miten kilpailijasi sijoittuvat Google-haussa ja ketkä heistä sijoittuvat hakuohjelman kärkisijoille.

Tämä auttaa meitä tekemään suunnitelman, jonka avulla saadaan sinun kotisivusi menestymään.Me huolehdimme siitä, että yrityksesi verkkosivusto pääsee Google-haun kärkeen

Verkkosivun näkyvyyden parantamiseksi ja asiakkaiden löytämiseksi on tehtävä paljon työtä, pitää muun muassa varmistua SEO:n oikeanlaisesta toiminnasta.

Hanki yrityssivu, joka tuo sinulle asiakkaita!
alk. €299
Tilaa sivusto